Mfn Nazwisko autora Imię autora Tytuł pracy Zakład Stanowisko promotora Nazwisko promotora Imię promotora Sygnatura Deskryptory Miejsce wydania Uczelnia Rok wydania Ilość stron Dodatkowe informacje
  9797 Kudlińska Magdalena Czas wolny i wypoczynek pracowników Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego na tle zagospodarowania i ofert rekreacyjnej Instytut Teoretycznych Podstaw i Programowania Rekreacji doc.dr Erdmann Lech M-9073 rekreacja, czas wolny, wypoczynek, urlop, pracownicy, zakład pracy, Szczecin Poznań AWF 1989 46 s., [8] k.wykr. + Aneks bibliogr. 10 poz.
  11456 Lisak Roman Ocena postawy ciała dzieci szkolnych (8- i 9-letnich) Kinezyterapii dr Kania-Gudzio Teresa M-11678 postawa ciała, wady postawy, test funkcjonalny, dzieci, szkoła podstawowa, Płakowice, ocena Poznań AWF 1996 37 s. 8 tab., 12 ryc., bibliogr. 12 poz.
  10208 Szopińska Anna Zabawy taneczne mieszkańców Poznania w latach 1930 - 1939 Teorii Czasu Wolnego i Rekreacji dr Kozłowska Zofia M-10322 taniec, zabawy, mieszkańcy, Poznań Poznań AWF 1993 74, [8] s. + Aneks 7 fot., bibliogr. 34 poz.
  6648 Szymczyk Barbara " Analiza i ocena możliwości wykorzystania jeziora Miedwie dla celów rekreacji " Instytut Środowiskowych Podstaw Turystyki i Rekreacji doc.dr hab. Jankowski Alojzy M-5863 turystyka, rekreacja, wczasy, woj. szczecińskie, walory turystyczne, jezioro, geneza, zanieczyszczenie środowiska, zagrożenie środowiska, ocena, ochrona środowiska, plaża, woda, biologia, badania, analiza wyników, zagospodarowanie turystyczne Poznań AWF 1980 84, [2] s., [9] k.rys. 16 tab., bibliogr. 15 poz.
  4342 Nowak Jerzy " Analiza poziomu wytrenowania zawodników piłki ręcznej zespołu I-ligowego GKS "Wybrzeże" Gdańsk w sezonie 1973/74 " Teorii Wychowania Fizycznego i Sportu ad.dr Wachowski Eugeniusz M-2735 zespołowe gry sportowe, piłka ręczna, sprawność fizyczna ogólna, sprawność fizyczna specjalna, cechy morfologiczne, cechy motoryczne, test sprawności fizycznej, sezon sportowy, rozgrywki, wytrenowanie, zawodnicy, płeć m., klub sportowy, Gdańsk, badania Poznań AWF 1974 58, [2] s. 22 tab., 11 ryc., bibliogr. 18 poz.
  6053 Cichocka Anna " Badania wpływu wybranych czynników na pobudliwość mięśnia czworogłowego " Medycyny Sportu doc.dr med.hab. Kraśnik Witold M-4457 układ nerwowy, tkanka mięśniowa, pobudliwość, skurcz mięśnia, prądy stałe pulsujące, elektrodiagnostyka, udo, mięsień czworogłowy, badania, płeć m., analiza wyników Poznań AWF 1979 19, [1] s. 2 tab., 4 fot., 1 tabl., 1 ryc., bibliogr. 6 poz.
  4209 Kowalski Piotr " Charakterystyka obciążeń meczowych w piłce ręcznej na podstawie obserwacji zawodników AZS-u Poznań w I rundzie rozgrywek 1972/73 " Zespołowych Gier Sportowych st.wykł.dr Koniarek Andrzej M-2602 zespołowe gry sportowe, piłka ręczna, obciążenie treningowe, mecz, ćwiczenia fizyczne, rozgrywki, technika, biegi, tempo, zawodnicy, klub sportowy, Poznań, obserwacja, analiza Poznań AWF 1974 31 s., [1] k.tab. 6 tab., bibliogr. 5 poz.
  6388 Baliński Krzysztof " Czas wolny i sposoby jego wykorzystania przez pracowników Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku " Instytut Teoretycznych Podstaw i Programowania Rekreacji doc.dr Erdmann Lech M-4796 turystyka, rekreacja, czas wolny, sport, wypoczynek, urlop, wakacje, wczasy, zakład pracy, praca zawodowa, pracownicy, Płock, badania, ankieta, analiza wyników Poznań AWF 1979 28, [1] s., [23] k.tab., [11] k.wykr. + Ankieta 1 tab., bibliogr. 16 poz.
  4404 Kozłowska Honorata " Dziennik Bałtycki " jako informator i propagator oraz organizator w zakresie kultury fizycznej na ziemi gdańskiej w latach 1950-1956 Zespół Historii i Organizacji Kultury Fizycznej z Budownictwem Sportowym st.wykł.mgr Burbelka Józef M-2798 kultura fizyczna, Gdańsk, historia, prasa, organizacja, rozwój, informacja, sport Poznań AWF 1974 103, [4] s. 13 fot., bibliogr. 4 poz.
  4948 Piechocka Henryka " Dziennik Poznański " jako źródło do dziejów kultury fizycznej w latach 1900 - 1918 Historii i Organizacji Kultury Fizycznej dr Ziółkowska Teresa M-4162 kultura fizyczna, Wielkie Księstwo Poznańskie, czasopismo, Dziennik Poznański, historia sportu, Wielkopolska, prasa Poznań AWF 1978 68, [1] s. bibliogr. 7 poz.
Pozycje od 1 do 10 z 12,273
Idź do strony: