Mfn Nazwisko autora Imię autora Tytuł pracy Zakład Stanowisko promotora Nazwisko promotora Imię promotora Sygnatura Deskryptory Miejsce wydania Uczelnia Rok wydania Ilość stron Dodatkowe informacje
  549   Elżbieta Stan rozwoju i fizycznego i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Bielsku-Białej. Katedrze Antropologii i Biometrii. prof.dr hab. Drozdowski Zbigniew M-12403. rozwój fizyczny; sprawność fizyczna; dzieci; młodzież; szkoła podstawowa. Poznań AWF 1998 12s. 7tab. bibliogr.11poz.
  656   Sławomir Stan rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej osób w wieku starczym z Domu Pomocy Społecznej w Mielnie. Zakładzie Gimnastyki. prof.dr hab. Drozdowski Sławomir M-12510. rozwój fizyczny; sprawność fizyczna; wiek starczy; dom opieki społecznej. Poznań AWF 1998 57s. 5ryc. 19tab. bibliogr.16poz.
  841   Paweł Budowa ciała kandydatów na studia turystyki i rekreacji w roku 1986/1987. Zakładzie Antropologii. prof.dr hab. Drozdowski Zbigniew M-9490. budowa ciała; cechy somatyczne; typologia. Poznań AWF 1990 33s. 6tab. bibliogr.10poz.
  848   Ryszard Antropomorfologia mięśnia czworobocznego grzbietu (m. trapezius) u chłopców uprawiających kulturystykę. Zakładzie Anatomii Funkcjonalnej. doc.dr hab. Marecki Bogusław M-9497. antropomorfologia; mięśnie; płeć m; kulturystyka; typologia; cechy somatyczne. Poznań AWF 1990 43s. 2fot. 18tab. bibliogr.20poz.
  857   Małgorzata Charakterystyka somatyczna kandydatów na studia wychowania fizycznego w Poznaniu z roku 1988/89. Zakładzie Antropologii. prof.dr hab. Drozdowski Zbigniew M-9501. budowa ciała; cechy somatyczne; AWF Pozn.; kandydaci; młodzież. Poznań AWF 1990 27s. 7tab. bibliogr.10poz.
  927   Andrzej Działalność Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Wojskowego Klubu Sportowego "Śląsk" we Wrocławiu w opinii badanych. Studium Pedagogiki. doc.dr hab. Siwiński Wiesław M-9556. rekreacja; klub sportowy; ośrodek sportowy; wojsko; rekreacja ruchowa; Wrocław. Poznań AWF 1990 68s. ankieta 16tab. 9wykr. bibliogr.25poz.
  1080   Małgorzata Czas wolny uczniów szkół podstawowych w Rogoźnie na tle istniejącej bazy rekreacyjnej. Studium Pedagogiki. prof.dr hab. Siwiński Wiesław M-9709. czas wolny; uczniowie; szkoła podstawowa; baza rekreacyjna; rekreacja; wiek szkolny; Rogoźno. Poznań AWF 1991 70s. ankieta 23tab. 19wykr. bibliogr.12poz.
  1495   Małgorzata Rozwój fizyczny pacjentów z wybranymi schorzeniami. Zakładzie Antropologii. prof.dr hab. Drozdowski Zbigniew M-8587. schorzenia; budowa ciała; rozwój fizyczny; płeć; wiek; badania statystyczne; cechy somatyczne. Poznań AWF 1987 25s. 7tab. bibliogr.18poz.
  1717   Irena Alkoholizm wśród młodzieży szkolnej w Hrubieszowie i we Włodzimierzu.[1]. Studjum Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego.       M-77. alkoholizm; młodzież szkolna; higiena szkolna; higiena. Poznań UPWF 1945 21s. tab. wykr. bibliogr.[brak]
  1753   Tadeusz Zasadnicze zespoły ruchowe przy grze hokeja na trawie. Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu.       M-115. hokej na trawie; gra; ruch; zasady gry. Poznań WSWF 1951 27s. fot. rys. bibliogr.7poz.
Pozycje od 1 do 10 z 12,273
Idź do strony: