Mfn Nazwisko autora Imię autora Tytuł pracy Zakład Stanowisko promotora Nazwisko promotora Imię promotora Sygnatura Deskryptory Miejsce wydania Uczelnia Rok wydania Ilość stron Dodatkowe informacje
  3559 Brączek Jan Wpływ przerwy wakacyjnej na sprawność specjalną młodzieży męskiej uprawiającej grę w piłkę ręczną w Międzyszkolnym Klubie Sportowym w Dębnie. [Praca dyplomowa] Teorii i Metodyki Zespołowych Gier Sportowych st.wykł.dr Koniarek Andrzej A-1951 zespołowe gry sportowe, piłka ręczna, rozwój fizyczny, sprawność fizyczna specjalna, test sprawności fizycznej, wakacje, klub sportowy, uczniowie, płeć m., szkoła średnia, Dębno, pomiary, badania, wyniki, analiza wyników Poznań WSWF 1971 17, [3] s. 7 tab., 3 rys., bibliogr. 6 poz.
  3560 Buliński Mirosław Struktura organizacyjna sekcji piłki siatkowej kobiet na przykładzie Mistrza Polski Spółdzielczego Klubu Sportowego " Start " w Łodzi. [Praca dyplomowa]. Teorii i Metodyki Zespołowych Gier Sportowych mgr Skrobański Henryk A-1952 zespołowe gry sportowe, piłka siatkowa, struktura, organizacja, historia, klub sportowy, kadry, szkolenie, trener, trening, zawodnicy, płeć ż., Łódź Poznań WSWF 1971 35, [2] s. 12 fot., bibliogr. 3 poz.
  3561 Chojnacki Tadeusz Charakterystyka rozwoju fizycznego i sprawności ogólnej młodzieży Szkoły Podstawowej w Dębionku pow. Wyrzysk w wiek 11,5, 12,5 oraz 13,5 lat. [Praca dyplomowa]. Teorii i Metodyki Zespołowych Gier Sportowych st.wykł.dr Koniarek Andrzej A-1953 rozwój fizyczny, sprawność fizyczna ogólna, cechy morfologiczne, test sprawność fizycznej, uczniowie, płeć m., szkoła podstawowa, Dębionek, powiat, pomiary, badania, wyniki, analiza statystyczna, analiza porównawcza Poznań WSWF 1971 20, [2] s. 9 tab., bibliogr. 4 poz.
  3562 Chtiej Grażyna Forma nauczania gry w piłkę ręczną przy pomocy zabawy w szkole podstawowej. [Praca dyplomowa]. Metodyki i Teorii Gier Sportowych st.wykł.dr Koniarek Andrzej A-1954 metodyka WF, zespołowe gry sportowe, piłka ręczna, nauczanie, program nauczania, zabawy i gry ruchowe, gry drużynowe, szkoła podstawowa Poznań WSWF 1971 16, [2] s. bibliogr. 11 poz.
  3563 Cichecki Ryszard Dobór materiału ćwiczebnego do realizacji programu nauczania z zakresu piłki koszykowej w szkole podstawowej. [Praca dyplomowa]. Teorii i Metodyki Zespołowych Gier Sportowych dr Wojakowski Andrzej A-1955 metodyka WF, zespołowe gry sportowe, piłka koszykowa, rzut do kosza, gry i zabawy ruchowe, nauczanie, program nauczania, realizacja programu, osnowa lekcji, szkoła podstawowa Poznań WSWF 1971 48 s. bibliogr. 6 poz.
  3564 Dylewicz Jerzy Próba porównania sprawności siatkarskiej dzieci szkół miejskich i wiejskich. [Praca dyplomowa]. Teorii i Metodyki Zespołowych Gier Sportowych mgr Skrobański Henryk A-1956 zespołowe gry sportowe, piłka siatkowa, sprawność fizyczna, test sprawność fizycznej, wynik sportowy, program nauczania, realizacja programu, młodzież szkolna, szkoła podstawowa, miasto, wieś, badania, analiza wyników, analiza porównawcza Poznań WSWF 1971 24 s. 11 tab., 8 wykr., 2 rys., bibliogr. 5 poz.
  3565 Glaza Jerzy Zależność celności rzutów od siły ramion. [Praca dyplomowa]. Teorii i Metodyki Zespołowych Gier Sportowych dr Wojakowski Andrzej A-1957 zespołowe gry sportowe, piłka ręczna, rozwój fizyczny, sprawność fizyczna specjalna, sprawność fizyczna ogólna, cechy morfologiczne, ramię, siła, rzuty, uczniowie, płeć m., szkoła podstawowa, Szczecinek, korelacja, badania, wyniki, analiza wyników Poznań WSWF 1971 16, [3] s. 9 tab., 1 rys., bibliogr. 7 poz.
  3566 Głowinkowska Teresa Charakterystyka sprawności specjalnej w piłce ręcznej młodzieży męskiej Szkoły Podstawowej Nr 62 w Szczecinie w wieku 13 i 14 lat. [Praca dyplomowa]. Teorii i Metodyki Zespołowych Gier Sportowych st.wykł.dr Koniarek Andrzej A-1958 zespołowe gry sportowe, piłka ręczna, sprawność fizyczna specjalna, test sprawność fizycznej, cechy morfologiczne, uczniowie, płeć m., szkoła podstawowa, Szczecin, pomiary, badania, wyniki, analiza wyników, analiza statystyczna Poznań WSWF 1971 21, [2] s. 8 tab., 4 rys., bibliogr. 6 poz.
  3567 Głuszkowski Michał Fragmenty gry w nauczaniu piłki siatkowej w ramach realizacji programu wychowania fizycznego szkoły podstawowej. [Praca dyplomowa]. Gier st.wykł.dr Skrobański Henryk A-1959 zespołowe gry sportowe, piłka siatkowa, nauczanie, lekcja WF, program nauczania, realizacja programu, szkoła podstawowa Poznań WSWF 1971 27, [1] s. 1 tab., 16 rys., bibliogr. 17 poz.
  3568 Grupa Bronisława Sprawność specjalna koszykarska dziewcząt szkół średnich miasta Sulechowa. [Praca dyplomowa]. Teorii i Metodyki Zespołowych Gier Sportowych dr Wojakowski Andrzej A-1960 zespołowe gry sportowe, piłka koszykowa, rozwój fizyczny, sprawność fizyczna specjalna, cechy morfologiczne, test sprawność fizycznej, uczniowie, płeć ż., szkoła średnia, Sulechów, pomiary, badania, wyniki, analiza wyników, analiza porównawcza Poznań WSWF 1971 34 s. 22 tab., 3 rys., 8 wykr.
Pozycje od 1 do 10 z 12,273
Idź do strony: