Mfn Nazwisko autora Imię autora Tytuł pracy Zakład Stanowisko promotora Nazwisko promotora Imię promotora Sygnatura Deskryptory Miejsce wydania Uczelnia Rok wydania Ilość stron Dodatkowe informacje
  281 Jąder Iwona Dynamika rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej dzieci wiejskich w wieku 7-15 lat w Lasocicach. Katedrze Antropologii i Biometrii.   Drozdowski Zbigniew M-12179. rozwój fizyczny; sprawność fizyczna; dzieci; szkoła podstawowa; wieś. Poznań AWF 1997 20s. 8tab. bibliogr.10poz.
  935 Olender Cezary Problemy bezdewizowej wymiany turystycznej organizowanej przez Biuro Podróży i Turystyki Zrzeszenia Studentów Polskich "Almatur" Oddział w Zielonej Górze. Instytucie Ekonomiki i Organizacji Turystyki.   Bosiacki Stefan M-9568. biuro podróży; turystyka; studenci; turystyka zagraniczna; Zielona Góra. Poznań AWF 1990 78s. 7tab. bibliogr.7poz.
  1243 Kazimierowicz Bogumił Piłka Nożna Polska. Studjum Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego.       M-8. piłka nożna; historia; Polska. Poznań UPWF 1933 28s. fot. rys. bibliogr.9poz.
  1414 Wróż Krystyna Turystyczne i rekreacyjne użytkowanie lasów Puszczy Noteckiej-Nadleśnictwa Międzychód i Karwin. Katedrze Ekologii Człowieka.   Bogucki Jerzy M-10036. las; turystyka; rekreacja; Puszcza Notecka. Poznań AWF 1992 81s. ankieta fot.mapy 2rys.17tab.bibliogr.40poz
  1586 Graczyk Tomasz Potrzeby i warunki a oferta dla rekreacji młodzieży w środowisku wielkomiejskim na przykładzie działalności klubu "Chemik" w Bydgoszczy. Zakładzie Teorii Czasu Wolnego i Rekreacji.   Erdmann Lech M-10167. rekreacja; czas wolny; szkoła podstawowa; klub sportowy; Chemik; młodzież; Bydgoszcz. Poznań AWF 1992 98s. ankieta mapa 30tab. 19wykr. bibliogr.21poz
  1587 Gilaszewicz Andrzej Koleje wąskotorowe jako atrakcja turystyczna. Instytucie Ekonomiki i Organizacji Turystyki.   Bosiacki Stefan M-10168. kolej wąskotorowa; atrakcyjność turystyczna; historia. Poznań AWF 1992 92s. 12fot. 6tab. bibliogr.21poz.
  1595 Grzybowski Tomasz Zmiany hormonu wzrostu we krwi pod wpływem wysiłku maksymalnego o wzrastającej intensywności i wysiłku długotrwałego o charakterze wytrzymałościowym z uwzględnieniem czynników osobniczych i poziomu wydolności fizycznej. Zakładzie Fizjologii Człowieka.   Rychlewski Tadeusz M-10176. hormony; wysiłek maksymalny; wydolność fizyczna; fizjologia. Poznań AWF 1992 27s. 8tab. bibliogr.14poz.
  1618 Skoracka Monika Budowa somatyczna mężczyzn w wybranych grach zespołowych. Katedrze Antropologii i Biometrii.   Drozdowski Zbigniew M-10211. budowa somatyczna; zespół; gra; płeć m; zespołowe gry sportowe. Poznań AWF 1992 36s. 11tab. bibliogr.23poz.
  1642 Domańska Bożena Wyniki ankiety w sprawie zabaw i gier polskich. Studjum Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego.       M-1. gry i zabawy; gry ruchowe; gry zespołowe; dzieci; młodzież; tradycja ludowa; Polska; ankieta. Poznań UPWF 1932 40s. [brak]
  1643 Rysyówna Elżbieta Zabawy i gry ruchowe (dziatwy i młodzieży bydgoskiej). Studjum Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego.       M-2. gry i zabawy; gry ruchowe; gry zespołowe; dzieci; młodzież; tradycja ludowa; Bydgoszcz. Poznań UPWF 1932 34s. rys. bibliogr.[brak]
Pozycje od 1 do 10 z 12,273
Idź do strony: