Mfn Nazwisko autora Imię autora Tytuł pracy Zakład Stanowisko promotora Nazwisko promotora Imię promotora Sygnatura Deskryptory Miejsce wydania Uczelnia Rok wydania Ilość stron Dodatkowe informacje
  1437 Stanieczka Władysława Od Sekcji Narciarskiej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział "Beskid Śląski" w Cieszynie do Klubu Narciarskiego "Warta" Cieszyn w latach 1921-1972 Historii i Organizacji Kultury Fizycznej st.wykł.mgr Burbelka Józef M-2742 sport, narciarstwo, klub sportowy, Cieszyn, historia, działalność, oragnizacja, działalność sportowa, szkolenie, osiągnięcia sportowe, zawody sportowe, sukcesy sportowe, wywiad Poznań AWF 1974 121 s., [10] k.fot 2 tab., bibliogr. 29 poz.
  44 Paciorkowska Katarzyna Z badań stanu rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej dziewcząt w wieku 15-19 lat z Liceum Ogólnokształcącego w Szamotułach. Zakładzie Rehabilitacji Ruchowej. dr Liszkowski Wojciech M-12007. rozwój fizyczny; sprawność fizyczna; młodzież; płeć ż; szkoła średnia. Poznań AWF 1996 38s. 5rys. 3tab. bibliogr.25poz.
  4043 Sujkowski Hubert Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna chłopców Państwowego Zakładu Wychowawczego w Toruniu "WF w Szkołach Specjalnych Instytutu Specj. WF-AWF" doc.dr hab. Dziedzic Jan M-2436 antropologia, rozwój fizyczny, cechy morfologiczne, sprawność fizyczyna, cechy motoryczne, niepełnosprawni umysłowo, płeć m., zakład wychowawczy, Toruń, badania, pomiary, metoda Wolańskiego, test Denisiuka, analiza wyników, analiza porównawcza Poznań AWF 1973 41, [1] s., [11] k.ryc. + Dokumentacja 18 tab., bibliogr. 26 poz.
  6728 Kuczerepa Waldemar Mięsień brzuchaty łydki u studentów I roku AWF w Poznaniu Anatomia Funkcjonalna prof.dr med.hab. Kołaczkowski Zdzisław M-5944 anatomia funkcjonalna, kończyna dolna, mięsień brzuchaty, dymorfizm płciowy, asymetria, studenci WF, AWF Poznań, badania, pomiary, analiza wyników Poznań AWF 1980 47, [5] k.tab. 19 tab., bibliogr. 11 poz.
  9857 Neter Piotr Antropomorfologia mięśnia piersiowego większego u chłopców uprawiających kulturystykę Anatomii Funkcjonalej doc.dr hab. Marecki Bogusław M-9134 kulturystyka, mięsień piersiowy większy, antropomorfologia, młodzież, płeć m., Piła Pozanń AWF 1989 25 s., [5] k.tab. 3 ryc., 4 tab., bibliogr. 17 poz.
  5070 Posłuszny Mariusz Badanie dynamiki rozwoju mięśnia piersiowego większego /musculus pectoralis major/ na tle wybranych cech somatycznych u dzieci w wieku od 10 do 14 lat Anatomii Funkcjonalnej prof.dr med.hab. Kołaczkowski Zdzisław M-4284 anatomia funkcjonalna, rozwój fizyczny, mięśnie, cechy somatyczne, mięsień piersiowy większy, uczniowie, szkoła podstawowa, Poznań, badania, pomiary, analiza wyników Poznań AWF 1978 61, [1] s. 12 tabl., 24 ryc., bibliogr. 22 poz.
  6689 Kamińska Ewa Nazewnictwo ruchów w stawach kończyny dolnej Anatomii Funkcjonalnej prof.dr med.hab. Kołaczkowski Zdzisław M-5904 anatomia funkcjonalna, kończyna dolna, stawy, ruch, terminologia Poznań AWF 1980 22 s. bibliogr. 45 poz.
  6875 Golusińska Bożena Nazewnictwo ruchów kończyny górnej człowieka Anatomii Funkcjonalnej prof.dr med.hab. Kołaczkowski Zdzisław M-6093 anatomia funkcjonalna, kończyna górna, zakres ruchu, stawy, terminologia, analiza Poznań AWF 1980 30 s. 2 rys., bibliogr. 39 poz.
  7840 Górska Iwona Mięsień podgrzebieniowy /musculus infraspinatus/ w ontogenezie płodowej Anatomii Funkcjonalnej prof.dr hab.med. Kołaczkowski Zdzisław M-7097 anatomia funkcjonalna, układ mięśniowy, ciąża, kończyna górna, ontogeneza Poznań AWF 1982 38, [3] s. 9 fot., 6 wykr., 1 ryc., 2 tabl., bibliogr. 22 poz.
  7949 Rogalewski Piotr Występowanie i charakterystyka blaszki ścięgnistej na mięśniu płaszczkowatym u płodu Anatomii Funkcjonalnej prof.dr hab.med. Kołaczkowski Zdzisław M-7207 płody, kończyna dolna, mięśnie Poznań AWF 1982 39, [3] s. 5 ryc., 6 fot., bibliogr. 28 poz.
Pozycje od 1 do 10 z 12,273
Idź do strony: