Mfn Nazwisko autora Imię autora Tytuł pracy Zakład Stanowisko promotora Nazwisko promotora Imię promotora Sygnatura Deskryptory Miejsce wydania Uczelnia Rok wydania Ilość stron Dodatkowe informacje
  902 Roszak Danuta Poglądy Bronisława Ferdynanda Trentowskiego na wychowanie fizyczne. [brak]. prof.dr Grot   M-248. wychowanie fizyczne; pedagogika. Poznań [b.w.] 1958 33s. bibliogr.7poz.
  1242 Derda Tadeusz Rozwój gier sportowych w Akademickim Zrzeszeniu Sportowym Poznań-w latach 1919-1931. [brak]. prof.dr Grot Zdzisław M-233. historia; gry sportowe; AZS; 1919/31; Poznań. Poznań [b.w.] 1958 86s. fot. bibliogr.23poz.
  1602 Taberski Mieczysław Miejski Klub Sportowy "Surma" Poznań do roku 1949. [brak]. prof.dr Grot Zdzisław M-666. klub sportowy; Surma; historia; Poznań. Poznań WSWF 1963 138s. fot. bibliogr.8poz.
  1645 Koperska Felicja Gry i zabawy ruchowe śląskie. [brak].       M-4. gry i zabawy; gry ruchowe; gry zespołowe; dzieci; młodzież; tradycja ludowa; Śląsk. Poznań [brak] 1932 33s. rys. bibliogr.[brak]
  1697 Piwkowski Edmund Warunki higieniczno-sanitarne budynku szkolnego Gimnazjum Dr.B.Czajkowskiego w Poznaniu, ul.Mylna 5. [brak]. prof.dr Piasecki Eugeniusz M-57. higiena; higiena pomieszczeń; higiena szkolna; szkoła; gimnazjum; Poznań. Poznań UPWF [brak] 16s. rys. tab. bibliogr.
  1709 Nenke Halina Badanie zmęczenia po siatkówce metodą punktowania, zapamiętywania szeregu cyfr i dynamometryczną. [brak].       M-110. zmęczenie; piłka siatkowa; metoda; dynamometria. Poznań [brak] 1950 30s. tab. wykr. bibliogr.15poz.
  1743 Burdzińska Anna Badania bezdechu przy wdechu i po wydechu i pojemności życiowej płuc w zależności od wieku, wagi i wzrostu. [1i2]. [brak].       M-103. pojemność życiowa płuc; bezdech; płuca. Poznań [brak] 1950 52s. tab. wykr. bibliogr.17poz.
  1745 Preisler Bibianna Wpływ próby duszności na zachowanie się liczby krwinek białych. [brak].       M-105. duszność; krew; pojemność życiowa płuc; oddychanie; wentylacja płuc; płuca. Poznań [brak] 1950 20s. tab. wykr. bibliogr.
  1746 Wikarjakowa Maria Zaczątki gimnastyki leczniczej w starożytnej Grecji. [brak]. prof.dr Klinger W.[brak] M-106. gimnastyka lecznicza; starożytność; Grecja; historia. Poznań [brak] 1950 43s. bibliogr.
  1773 Kautz H.[brak] Alkoholizm wśród młodzieży męskiej szkół średnich m.Bytomia i jego wpływ na sprawność fizyczną i postępy w nauce. [brak]. prof.dr Nowakowski B.[brak] M-135. alkoholizm; młodzież; szkoła średnia; płeć m; sprawność fizyczna; postępy w nauce. Poznań [b.w.] [brak] 30s. tab. bibliogr.8poz.
Pozycje od 1 do 10 z 12,273
Idź do strony: