Mfn Nazwisko autora Imię autora Tytuł pracy Zakład Stanowisko promotora Nazwisko promotora Imię promotora Sygnatura Deskryptory Miejsce wydania Uczelnia Rok wydania Ilość stron Dodatkowe informacje
  2955 Łyżwiński Wacław Rozwój fizyczny i sprawność ogólna chłopców Szkoły Podstawowej nr 3 w Grodkowie. Zakładzie Antropologii. doc.dr Drozdowski Zb.[brak] M-1339. rozwój fizyczny; sprawność ogólna; płeć m; szkoła podstawowa. Poznań WSWF 1969 24s. 8tab. bibliogr.6poz.
  9275 Łytkowska Katarzyna Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dziewcząt Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu o różnym kierunku kształcenia Teorii i Metodyki Gimnastyki doc.dr hab. Drozdowski Sławomir M-8544 rozwój fizyczny, cechy morfologiczne, sprawność fizyczna, cechy motoryczne, młodzież, płeć z., szkoła średnia, Poznań Poznań AWF 1987 45, [1] s. 17 tabl., 5 ryc., bibliogr. 11 poz.
  5298 Łyszczarz Andrzej Sprawność motoryczna chłopców w wieku 11 i 12 lat Zbiorczej Szkoły Gminnej w Szubinie / Rok szkolny 1974 - 1975 / Teorii Wychowania Fizycznego i Sportu dr Wieczorek Ryszard M-3300 rozwój osobniczy, wychowanie fizyczne, rozwój fizyczny, cechy morfologiczne, sprawność motoryczna, sprawność fizyczna, motoryczność, cechy motoryczne, test Denisiuka, uczniowie, płeć m., szkoła podstawowa, Szubin, badania, pomiary, analiza wyników Poznań AWF 1976 28, [3] s., [2] k.tab. 11 tab., 6 wykr., bibliogr. 11 poz.
  4526 Łyszczak Marian Kształtowanie się sprawności ogólnej i specjalnej młodzieży męskiej w wieku 12, 13 i 14 lat Szkoły Podstawowej nr 30 w Poznaniu Zespołowych Gier Sportowych doc.dr Koniarek Andrzej M-3031 zespołowe gry sportowe, piłka ręczna, sprawność fizyczna ogólna, sprawność fizyczna specjalna, rozwój fizyczny, cechy morfologiczne, cechy motoryczne, uczniowie, płeć m., szkoła podstawowa, Poznań, badania, analiza wyników Poznań AWF 1976 39 s. 16 tab., 2 rys., bibliogr. 24 poz.
  1088 Łyssowska Jadwiga Analiza urazów sportowych u zawodników uprawiających lekkoatletykę i leczonych w Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Poznaniu w 1990 roku. Zakładzie Medycyny Sportu. dr Smorawiński Jerzy M-9717. lekkoatletyka; zawodnicy; urazy; leczenie; obrażenia. Poznań AWF 1991 53s. 11ryc. 19tab. bibliogr.17poz.
  761 Łyskowski Jacek Próba obiektywnej oceny obciążeń treningowych i startowych u biegaczy na orientację. Zakładzie Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki. prof.dr Jackowski Janusz M-9407. ocena; obciążenie treningowe; obciążenie startowe; biegi orientacyjne. Poznań AWF 1990 74s. 21tab. 19wykr. bibliogr.10poz.
  2745 Łyskowska Monika Typologiczny rozkład rytmu pływania na dystansie 400 metrów stylem dowolnym. [Praca konkursowa]. [brak].       K-1126. pływanie; typologia; wyniki sportowe. Poznań [b.w.] 1967 5s. wykr. bibliogr.4poz.
  2404 Łyskawa Marek Główne kierunki rozwoju kultury fizycznej w Stargardzie w latach 1945-1956. Zakładzie Historii i Organizacji Kultury Fizycznej. prof.dr Grot Zdzisław M-779. kultura fizyczna; rozwój; historia; 1945/56; Stargard. Poznań WSWF 1963 49s. bibliogr.4poz.
  2907 Łysiak Jadwiga Wpływ lekcji wychowania fizycznego na ciężar ciała dziewcząt. Zakładzie Antropologii. doc.dr Drozdowski Zbigniew M-1290. wychowanie fizyczne; budowa ciała; wzrost; ciężar ciała; płeć ż; lekcja wf. Poznań WSWF 1968 25s. 5tab. bibliogr.14poz.
  6269 Łysek Zenon Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w subregionie kieleckim Międzywydziałowe Studium Nauk Społeczno-Politycznych prof. Wykrętowicz Stanisław M-4676 turystyka, rekreacja, infrastruktura, woj. kieleckie, Góry Świętokrzyskie, Świętokrzyski Park Narodowy, środowisko przyrodnicze, gospodarka, oświata, walory turystyczne, baza noclegowa, baza gastronomiczna, szlaki turystyczne, perspektywy, rozwój Poznań AWF 1979 109, [3] s., [40] k.ryc. + Mapa 18 tab., bibliogr. 17 poz.
Pozycje od 1 do 10 z 12,273
Idź do strony: