Mfn Nazwisko autora Imię autora Tytuł pracy Zakład Stanowisko promotora Nazwisko promotora Imię promotora Sygnatura Deskryptory Miejsce wydania Uczelnia Rok wydania Ilość stron Dodatkowe informacje
  12273 Kłosiński Krzysztof Ocena anaerobowego metabolizmu energetycznego piłkarzy nożnych Biochemii dr. Heydrych E. M-12669 Pomiary antropometryczne; test Wingate'a Poznań AWF 2000 35 s. 5 tab., bibliogr. 53 poz.
  12272 Kaliciak Bolesław Uwarunkowania środowiskowe i organizacyjne ruchu turystycznego Polska - Wielka Brytania - Polska (na przykładzie działalności biura GAL Travel w Londynie) Instytut Środowiskowych Podstaw Turystyki i Rekreacji prof. dr hab. Bogucki Jerzy M-12668 Środowiskowe uwarunkowania rozwoju turystycznego; warunki przyrodnicze; walory turystyczne; ruch turystyczny Poznań AWF 1981 122 s. 5 tab., bibliogr. 34 poz.
  12271 Michaluk Bożena Rola spółek Orbisu w krajach kapitalistycznych na podstawie analizy rynków RFN i USA Instytut Ekonomiki i Organizacji Turystyki doc. dr Gałecki Ryszard M-12667   Poznań AWF 1979 93 s. 17 tabel, bibliogr. 8 poz.
  12270 Malendowicz Barbara Czas wolny zespołu zabezpieczającego loty w Ludowym Wojsku Polskim Instytut Teoretycznych Podstaw i Programowania Rekreacji doc. dr Erdmann Lech M-12666 Zmęczenie; profilaktyka zmęczenia; rekreacja; czas wolny; lotnictwo Poznań AWF 1979 36 s. bibliogr. 15 poz.
  12269 Iłłakowicz-Grajnert Ligia Turystyka przyjazdowa z NRD do Polski w latach 1971 - 1975 Instytut Środowiskowych Podstaw Turystyki i Rekreacji doc. dr hab. Bogucki Jerzy M-12665 Ruch osobowy z NRD do Polski; ruch turystyczny z NRD do Polski; wpływy dewizowe; turystyka Poznań AWF 1977 91 s. 14 wykr., 20 tab., bibliogr. 19 poz.
  12268 Jarosz Wojciech Udział psów i kotów w biologicznym skażeniu gleby terenów rekreacyjnych miast i miasteczek na przykładzie Elbląga i Murowanej Gośliny Wydział Wychowania Fizycznego dr hab. Mizgajska Hanna M-12664 Pasożytnictwo; charakterystyka nicieni; geohelminty; Poznań AWF 2000 56 s. 12 fot., 9 tab., 6 ryc., bibliogr. 25 poz.
  12267 Pięta Sebastian Ocena stanu zdrowia, aktywności fizycznej i sposobu odżywania na przykładzie mieszkańców Poznania w wieku 40-60 lat Higieny dr hab. Szczęśniak Łucja M-12663 Mierniki oceny stanu zdrowia; prozdrowotne aspekty sposobu odżywiania Poznań AWF 2000 58 s. tab. 18, bibliogr. 13 poz.
  12266 Pajączkowski Daniel Kompleksowe oddziaływanie diety niskoenergetycznej i systematycznej aktywności fizycznej na profil lipidowy krwi i stężenie lipoproteiny (a) u młodzieży otyłej Higieny dr hab. Szczęśniak Łucja M-12662 Lipidy; lipoproteiny osocza krwi; Poznań AWF 2000 22 s. 3 tab., bibliogr. 17 poz.
  12265 Koterba Izabella Obóz letni w Chycinie jako nieodzowny element kształcenia studentów AWF w Poznaniu Pedagogiki prof. dr hab. Biniakiewicz Bożena M-12661 Wychowanie fizyczne; walory środowiska naturalnego dla zdrowia; czas wolny Poznań AWF 2000 130 s. 62 wykresy, bibliogr. 25 poz.
  12264 Lesiński Filip Styl życia a sposób odżywiania się u osób w wieku produkcyjnym na przykładzie przeprowadzonych badań Higieny dr hab. Szczęśniak Łucja M-12660 Zasady racjonalnego odżywania sie; prozdrowotny styl życia Poznań AWF 2000 51 s. 17 tab.,
Pozycje od 1 do 10 z 12,273
Idź do strony: