Mfn Nazwisko autora Imię autora Tytuł pracy Zakład Stanowisko promotora Nazwisko promotora Imię promotora Sygnatura Deskryptory Miejsce wydania Uczelnia Rok wydania Ilość stron Dodatkowe informacje
  5284 Kubiak Ryszard Dynamika wzrostu sprawności ogólnej uczniów sportowej szkoły o specjalności z łyżwiarstwa na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 13 w Poznaniu Sportów Różnych dr Szych Marian M-3286 łyżwiarstwo, wychowanie fizyczne, specjalność sportowa, sprawność fizyczna ogólna, sprawność motoryczna, cechy motoryczne, test Denisiuka, uczniowie, szkoła podstawowa, Poznań, badania, analiza porównawcza Poznań AWF 1976 42, [2] s. 12 tab., 12 wykr., bibliogr. 23 poz.
  5308 Mirowski Antoni Dynamika rozwoju sprawności specjalnej uczniów łyżwiarstwa klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 13 w Poznaniu Sportów Różnych dr Szych Marian M-3310 łyżwiarstwo, sprawność fizyczna specjalna, rozwój, dynamika, cechy motoryczne, testy, uczniowie, szkoła podstawowa, Poznań, badania, analiza wyników, analiza porównawcza Poznań AWF 1976 24, [2] s. 10 tab., 10 wykr., bibliogr. 12 poz.
  4522 Maciejak Paweł Sprawność specjalna uczniów łyżwiarskich klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 13 w Poznaniu Sportów Różnych dr Szych Marian M-2891 łyżwiarstwo, sprawność fizyczna specjalna, cechy motoryczne, test sprawności fizycznej, uczniowie, szkoła podstawowa, Poznań, badania, analiza wyników Poznań AWF 1975 24, [2] s. 10 tab., 10 wykr., bibliogr. 12 poz.
  4534 Mroczkowski Andrzej Sprawność ogólna uczniów sportowej szkoły o specjalności z łyżwiarstwa na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 13 w Poznaniu Sportów Różnych dr Szych Marian M-2895 łyżwiarstwo, specjalność sportowa, motoryczność, sprawność fizyczna ogólna, sprawność motoryczna, cechy motoryczne, test Denisiuka, dzieci, szkoła podstawowa, szkoła sportowa, Poznań, badania, analiza wyników Poznań AWF 1975 46 s. 12 tab., 12 wykr., bibliogr. 22 poz.
  4127 Rozala-Jóźwiak Maria Systematyka ćwiczeń w łyżwiarstwie Sportów Różnych dr Szycha Marian M-2520 łyżwiarstwo, jazda na łyżwach, ćwiczenia, systematyka Poznań AWF 1974 52, [2] s. 17 ryc., bibliogr. 4 poz.
  4547 Rogala Andrzej Asymetria funkcjonalna u uczniów klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 13 w Poznaniu Sportów Róznych dr Szych Marian M-2903 łyżwiarstwo, asymetria funkcjonalna, kończyna dolna, testy, uczniowie, szkoła podstawowa, Poznań, badania, obserwacja, analiza wyników, analiza porównawcza Poznań AWF 1975 29, [1] s. 15 tab., 6 wykr., bibliogr. 15 poz.
  3339 Urbański Zygmunt Podstawowa sprawność łyżwiarska młodzieży Szkoły Podstawowej W Ślesinie Teorii i Metodyki Sportów Różnych mgr Okupniak Zdzisław M-1730 łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo figurowe, hokej na lodzie, sprawność fizyczna, cechy morfologiczne, młodzież, płeć m., szkoła podstawowa, Ślesin, wyniki, analiza stastystyczna Poznań WSWF 1971 18 s., [9] k.tabl. bibliogr. 12 poz.
  2511 Urbanek Olga Wpływ uprawiania wrotkarstwa figurowego na wyniki sportowe w łyżwiarstwie figurowym. Zakładzie Teorii i Metodyki Sportów Różnych. dr Nijakowski Feliks M-887. łyżwiarstwo figurowe; wyniki sportowe; wrotkarstwo. Poznań WSWF 1965 54s. 10fot. 9tab. wykr. bibliogr.23poz.
  7141 Maj Wiesław Sprawność ogólna dziewcząt w wieku 7-9 lat uprawiających łyżwiarstwo figurowe w Budowlanym Klubie Sportowym w Bydgoszczy Sportów Różnych dr Marian Szych M-6365 łyżwiarstwo figurowe, sprawność fizyczna ogólna, cechy motoryczne, rozwój fizyczny, cechy somatyczne, dzieci, płeć ż., klub sportowy, Bydgoszcz Poznań AWF 1981 26 s. 1 wykr., 5 tab., bibliogr. 10 poz.
  4937 Witkowska Małgorzata Osiągnięcia sportowców Związku Radzieckiego w jeździe figurowej na lodzie po II wojnie światowej Historii i Organizacji Kultury Fizycznej dr Ziółkowska Teresa M-4150 łyżwiarstwo figurowe, Rosja, Związek Radziecki, historia sportu, rozwój, osiągnięcia sportowe, kariera sportowa, zawodnicy, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy Poznań AWF 1978 62, [1] s. 6 fot., 5 tabl., bibliogr. 12 poz.
Pozycje od 1 do 10 z 12,273
Idź do strony: