Mfn Nazwisko autora Imię autora Tytuł pracy Zakład Stanowisko promotora Nazwisko promotora Imię promotora Sygnatura Deskryptory Miejsce wydania Uczelnia Rok wydania Ilość stron Dodatkowe informacje
  4888 Dobrosz Zygmunt Metodyka nauczania skoku o tyczce w świetle doświadczeń własnych Lekkiej Atletyki doc.dr Stawczyk Zdobysław M-3171 lekkoatletyka, skoki lekkoatletyczne, skok o tyczce, metodyka nauczania, ćwiczenia przygotowawcze, sprzęt sportowy, przepisy Poznań AWF 1976 [49] s. 51 fot., bibliogr. 4 poz.
  3508 Krzyński Stanisław Zmiany okresowe rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej młodych męźczyzn poddanych ćwiczeniom fizycznym Antropologii prof.dr Drozdowski Zbigniew M-1900 antropologia, rozwój fizyczny, sprawność fizyczna, ćwiczenia fizyczne, sport, płeć m., zmiany, pomiary, badania, analiza wyników Poznań WSWF 1972 [40] s. 10 tab., 9 wykr., bibliogr.19 poz.
  3363 Boryczka Danuta Miejsce tańca w zainteresowaniach współczesnej młodzieży - uczącej się i pracującej Teorii i Metodyki Ćwiczeń Muzyczno Ruchowych dr Nożyńska Zofia M-1754 taniec, czas wolny, zainteresowania, młodzież akademicka, młodzież szkolna, szkoła średnia, ankieta, badania, analiza wyników, analiza porównawcza Poznań WSWF 1971 [36] s. 20 tab., bibliogr. 9 poz.
  822 Kasperczak Regina Wskaźniki spirometryczne u zawodników różnych dyscyplin sportowych Fizjologii prof.dr med. Rożynek-Łukanowska Wanda M-1999 fizjologia, płuca, pojemność życiowa płuc, badania czynnościowe, spirometria, trening sportowy, zawodnicy, dyscypliny sportowe, badania, analiza wyników, analiza statystyczna Poznań AWF 1972 [34] s. 18 tab., 6 wykr., bibliogr.13 poz.
  4516 Kokowski Wojciech Sport w Towarzystwach Młodzieży Polskiej powiatu złotowskiego w latach 1919-1939 Historii i Organizacji Kultury Fizycznej dr Ziółkowska Teresa M-3025 historia sportu, sport młodzieżowy, towarzystwo sportowe, działalność sportowa, młodzież, powiat, Złotów, okres międzywojenny Poznań AWF 1976 VI, 92, [1] s. 16 tab., 19 fot., 5 map, bibliogr. 65 poz.
  11998 Kiczyłło Dagmara Analiza zmian przeprowadzonych w mieście Gnieźnie celem przygotowania go do obchodów milenijnych śmierci Świętego Wojciecha w 1997 roku Katedra Geografii Turyzmu prof. dr hab. Kasprzak Krzysztof L-209 Gniezno; obchody milenijne; remonty ulic; Jezioro Jelonek Poznań AWF 1997 ? bibliogr. 12 poz.
  12091 Biskup Anna Działalność gminy Kościoła Ewangelickiego w organizowaniu wypoczynku urlopowego (na przykładzie landu Schleswig-Holstein) Katedra Pedagogiki Czasu Wolnego i Rekreacji prof. dr hab. Siwiński Wiesław L-303 Kościół jako miejsce wypoczynku urlopowego; służba parafialna; finansowanie; imprezy; gry i zabawy sportowe Poznań AWF 1997 ? 4 fot., bibliogr. 15 poz.
  347 Rybacki Wojciech Próba oceny wybranych sprawności ruchowych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zakładzie Kinezyterapii. dr Gudzio Teresa M-12199. sprawność ruchowa; upośledzeni umysłowo; testy; badania. Poznań AWF 1998 9s. 6tab. bibliogr.9poz.
  2524 Stefańska Mirosława Rytm dobowy mocy kończyn dolnych u studentek WSWF w Poznaniu. [Praca konkursowa]. [brak].       K-900. kończyna dolna; moc; studenci; płeć ż; WSWF. Poznań [b.w.] 1965 9s. tab. wykr. bibliogr.10poz.
  2527 Szymańska Maria Przewidywania wyniku sportowego w wybranch grach sportowych na podstawie cech morfologicznych. [Praca konkursowa]. [brak].       K-903. gry sportowe; wyniki sportowe; cechy morfologiczne. Poznań [b.w.] [brak] 9s. tab. bibliogr.5poz.
Pozycje od 1 do 10 z 12,273
Idź do strony: