Mfn Nazwisko autora Imię autora Tytuł pracy Zakład Stanowisko promotora Nazwisko promotora Imię promotora Sygnatura Deskryptory Miejsce wydania Uczelnia Rok wydania Ilość stron Dodatkowe informacje
  1642 Domańska Bożena Wyniki ankiety w sprawie zabaw i gier polskich. Studjum Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego.       M-1. gry i zabawy; gry ruchowe; gry zespołowe; dzieci; młodzież; tradycja ludowa; Polska; ankieta. Poznań UPWF 1932 40s. [brak]
  1646 Zabierzańska Magdalena Dalsze wyniki ankiety w sprawie gier i zabaw tradycyjnych polskich. Studjum Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego.       M-5. gry i zabawy; gry ruchowe; gry zespołowe; dzieci; młodzież; Polska; tradycja ludowa; ankieta. Poznań UPWF 1932 53s. [brak]
  11843 Kurys Bogdan Analiza statystyczna za pomocą programu Excel o klientach korzystających z usług prywatnego biura podróży Sindbad w Opolu, w sezonie letnim 1995 Pracownia Statystyki i Informatyki prof. dr hab. Wagner Wiesław L-54 Biuro podróży; analiza statystyczna ankiet; techniki gromadzenia informacji Poznań AWF 1996 65 s. wykresy, bibliogr. 3 poz.
  12180 Matusewicz Bartłomiej Działalność skandynawskich linii lotniczych SAS w dziedzinie turystyki Katedra Ekonomiki i Organizacji Turystyki prof. dr hab. Bosiacki Stefan L-392 Linie lotnicze; sieć połączeń; flota powietrzna; oferta turystyczna; Star Alliance; struktura zatrudnienia Poznań AWF 1998 59 s. wykres, 5 tabel, 12 rys., bibliogr. 11 poz.
  4711 Cichosz Hanna Ocena wyników wewnątrzszpitalnej rehabilitacji chorych po zawale mięśnia sercowego Medycyny Sportu doc.dr hab.med. Kraśnik Witold M-4042 rehabilitacja ruchowa, układ krążenia, mięsień sercowy, zawała serca, pacjent, szpital, Elbląg, usprawnianie, leczenie, ćwiczenia czynne, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia rozluźniające, tętno, ciśnienie krwi, pomiary, badania, analiza wyników, ocena Poznań AWF 1978 114, [4] s. wykr., tab., bibliogr. 9 poz.
  2410 Melcer Bogdan Wpływ lekcji wychowania fizycznego na zróżnicowanie leukocytów obojętnochłonnych, wielopłatowych. [Praca konkursowa]. [brak].       K-785. wychowanie fizyczne; lekcja wf; krew; leukocyty. Poznań WSWF 1963 5s. wykr. bibliogr.9poz.
  2967 Ratajczak Łucja Badanie temperatury ciała dzieci na tle warunków środowiskowych. Zakładzie Biologii. doc.dr Bogucki J.[brak] M-1351. temperatura ciała; dzieci; środowisko. Poznań WSWF 1969 31s. wykr. bibliogr.9poz.
  2523 Oleksy Halina Wskaźnik stereosomatyczny a sprawność w skokach gimnastycznych. [Praca konkursowa]. [brak].       K-899. wskaźniki; sprawność; skoki; gimnastyka. Poznań [b.w.] 1965 11s. wykr. bibliogr.8poz.
  2528 Kokocińska Mirosława Powierzchnie różnych części ciała u studiujących wychowanie fizyczne. [Praca konkursowa]. [brak].       K-904. budowa ciała; studenci; wychowanie fizyczne. Poznań [b.w.] 1965 15s. wykr. bibliogr.7poz.
  1689 Skrzypczak Jan Badania psychofizyczne nad młodzieżą gimnazjalną I i II kl.Prywatnego Gimnazjum p.w.Najświętszej Marii Panny w Poznaniu i I i II kl.Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego w Grodzisku Pozn. Studjum Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego. prof.dr Jaxa-Bykowski Ludwik M-49. psychofizyka; badania; młodzież szkolna; szkoła; gimnazjum. Poznań UPWF 1937 33s. wykr. bibliogr.5poz.
Pozycje od 1 do 10 z 12,273
Idź do strony: